Referentna lista:

MINERVA - PODGORA

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

VIVERA - GLINA

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

 SLATINE d.o.o. - IVANKOVO

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

 GUMIIMPEX - VARAŽDIN

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- BRAVARSKI RADOVI

 TRGOVAČKI CENTAR - BJELOVAR

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- BRAVARSKI RADOVI

 TRGOVAČKI CENTAR - SREBRENO

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- BRAVARSKI RADOVI

 KLIMAOPREMA - NOVA GRADIŠKA

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- BRAVARSKI RADOVI

 OPG - VRBOVEC

- MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

 TRGOVAČKI CENTAR - KRIŽEVCI

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- BRAVARSKI RADOVI

 SPIN VALIS - POŽEGA

- MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

 MULTIPOWER - NOVA GRADIŠKA

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- BRAVARSKI RADOVI

 VGO - OSIJEK

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- BRAVARSKI RADOVI

 KONZUM - KORČULA

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- MONTAŽA KROVNIH LIMOVA

 DOM KSAVER - ZAGREB

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

 VELPRO - ZADAR

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- BRAVARSKI RADOVI

 IMOTA - IMOTSKI

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- MONTAŽA KROVNIH LIMOVA I OPŠAVA

 DEPOS - SISAK

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

 MALI SALAŠ - BERAK

- IZRADA I MONTAŽA SILOSA

- BRAVARSKI RADOVI

 OPG - DONJE NOVO SELO

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- MONTAŽA KROVNIH I FASADNIH LIMOVA

- MONTAŽA GRAĐ. LIMARIJE I OPŠAVA

 TEHNOMONT - PULA

- MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

 OPG - BIJELO BRDO

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- MONTAŽA KROVNIH I FASADNIH LIMOVA

- MONTAŽA GRAĐ. LIMARIJE I OPŠAVA

PORTANOVA - OSIJEK

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE PODKONSTRUKCIJE

- MONTAŽA LIMENIH "C" KAZETA

PZ - JANKOVCI

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- BRAVARSKI RADOVI

- MONTAŽA KROVNIH I FASADNIH PANELA

- MONTAŽA GRAĐ. LIMARIJE I OPŠAVA

STAMBENA ZGRADA - VINKOVCI

- IZRADA I MONTAŽA BALKONSKIH OGRADA

- IZRADA I MONTAŽA STUBIŠTNIH OGRADA

 UNIKOMERC - VELIKA GORICA

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

DINACO - SV NEDJELJA

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

BROD ZA DUNAV - 2010.g.

- IZRADA BRODA UKUPNE DUŽINE 11,70m

- UGRADNJA BRODSKOG MOTORA I KORMILA

FARMA - TORDINCI

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- BRAVARSKI RADOVI

- MONTAŽA KROVNIH PANELA

- MONTAŽA GRAĐ. LIMARIJE I OPŠAVA

GROBLJE - OTOK

- IZRADA I MONTAŽA KOVANIH KAPIJA I OGRADE

MD-PROFIL - OSIJEK

- MONTAŽA LIMENIH "C" KAZETA

- ISPUNA KAMENA VUNA

- MONTAŽA OMEGA PROFILA

- MONTAŽA FASADNOG SINUSNOG LIMA

INTEREUROPA - SAMOBOR

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- BRAVARSKI RADOVI

- MONTAŽA KROVNIH I FASADNIH PANELA

- MONTAŽA GRAĐ. LIMARIJE I OPŠAVA

DURAN - PULA

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE PODKONSTRUKCIJE

- MONTAŽA KROVNIH I FASADNIH PANELA

- MONTAŽA GRAĐ. LIMARIJE I OPŠAVA

AUTOVILL - VUKOVAR

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- BRAVARSKI RADOVI

ŠKOLSKA DVORANA - VINKOVCI

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

AMARILIS - VINKOVCI

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE PODKONSTRUKCIJE

- BRAVARSKI RADOVI

BROD ZA DUNAV - 2007.g.

- IZRADA BRODA UKUPNE DUŽINE 12,30m

- UGRADNJA BRODSKOG MOTORA I KORMILA

M-SAN - DUGO SELO

- MONTAŽA NOSAČA KROVA

- MONTAŽA KROVNIH LIMOVA

VOLVO - ZAGREB

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

PROČIŠTAĆ VODA - VINKOVCI

- IZRADA I MONTAŽA STUBIŠTA, KAPIJA I OGRADE

DISPLAY - VINKOVCI I ILOK

- IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE,

  NOSAČI DISPLAY-a